Post_img

QUẬN 6 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC; HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ VỀ BÁC; SƠ KẾT 03 NĂM KẾT LUẬN SÔ 01 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN QUẬN 6 LÀM THEO LỜI B👉Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024).
👉Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cá nhân là gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2024.
👉Tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên thanh niên trong việc chủ động, tích cực học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
👉Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức một số hoạt động như:
+ Hành trình theo chân Bác năm 2024.
+ Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
+ Sơ kết 03 năm Kết luận sô 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
+ Tuyên dương Gương "Thanh niên tiên tiến Quận 6 làm theo lời Bác" năm 2024.
👉Chương trình tạo không khí phấn khởi, động viên khuyến khích và cổ vũ tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.