Post_img

💥TỔ THẢO LUẬN SỐ 2: HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2024 - 2029🌻Hội nghị chuyên đề tại điểm cầu Quận 6 với sự tham dự của 44 anh, chị Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các Phường trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 5, Quận 6 và Quận 11

💙Hội nghị thảo luận và đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị và đề xuất các mô hình, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả xung quanh chủ đề “Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn thực hiện công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc và các giải pháp, mô hình hoạt động của thanh niên tại công viên, chung cư, chợ dân sinh, khu thương mại”

#GopyduthaoBaocaochinhtri #TaphuanCThoiPXTT2024
#Doankettaphopthanhnien   #Dantoc_Tongiao