Post_img

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 12, QUẬN 6 LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029🌼Ngày 21/04/2024, tại Hội trường UBND Phường 12, Quận 6 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Phường 12 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với khẩu hiệu “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển” cùng sự tham dự của 60 đại biểu chính đại diện cho hội viên, thanh niên của Hội LHTN Việt Nam Phường 12.
📝Trong khuôn Đại hội, đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029; phát biểu tham luận chi hội Khu phố 1; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND Phường 12 và Thường trực Hội LHTN Việt Nam Quận 6.
✨Sau phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 13 anh, chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Phường 12 khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương chọn cử chị Nguyễn Ngọc Thanh Thảo - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường 12 khoá VI tiếp tục tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường 12 khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu gồm 05 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 6 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 02 đại biểu dự khuyết.
#HoiLHTNVietNamTPHCM #DaihoiHoiLHTNVietNam