Post_img

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 5 LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029


Sáng ngày 21/04/2024 tại hội trường UBND phường 5 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 5 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP. Xin cảm ơn sự hiện diện của các anh/chị khách mời: - Chị Phan Vũ Trúc Mai - PCT Hội LHTN Quận 6 - Anh Võ Thành Nhân - PBT thường trực Đảng uỷ phường 5 - Chị Đỗ Kim Oanh - PCT UBND phường 5 Thông qua Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương thành công Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN VN phường 5 khoá VII và nhân sự Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội LHTN VN phường 5 khoá VII nhiệm kỳ 2024-2029