Post_img

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 2 LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2024 - 2029


Ngày 21/4/2024, UB.Hội LHTN Việt Nam Phường 2 tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Phường 2 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Đến tham dự Đại hội, BTC trân trọng được đón tiếp:
+ Anh: Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Chánh văn phòng Ban thư Ký UB.Hội LHTN Việt Nam TP.Hồ Chí Minh;
+ Anh: Huỳnh Minh Phúc Hậu - Bí thư Quận đoàn; Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 6; Nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường 2 khoá IX;
+ Anh Lê Thành Quang Vũ - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 6;
+ Chị: Hồ Thuỵ Đình Khanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Phường 2;
+ Chị: Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND Phường 2;
+ Anh: Phan Tuấn Kiệt - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Phường 2 
- Cùng với các đồng chí đại diện cấp uỷ các chi bộ và 50 đại biểu tham dự.
- Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam phường đã tổ chức tốt các phong trào của Hội, với quy mô cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên và có lợi ích gắn với thanh niên, góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã có nhiều việc làm thiết thực, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
- Với khẩu hiệu hành động: “Yêu nước - Bản lĩnh - Năng động - Sáng tạo”, Hội LHTN phường tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đẩy mạnh các phong trào của hội, tham gia góp sức xây dựng đô thị văn minh, tăng cường công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị, tư tưởng...
- Đại hội đã hiệp thương bầu ra 09 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN phường 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 6 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Bên cạnh đó, tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong cống tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024.